โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ”ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ (3 มี.ค. 64) งานวิชาการ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ”ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม”ตามโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงสาเหตุ การป้องกันอัคคีภัย และสามารถควบคุมเหตุเบื้องต้นได้

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา