หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันนี้ (4 มี.ค. 64) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับโรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา