ประชุมคณะกรรมการจัดทำสื่อและสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ (9 มี.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการจัดทำสื่อและสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องพระพิฆเนศ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา