โครงการพัฒนานักศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 1)

วันนี้ (13 มี.ค 64) งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนานักศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมหงส์ทอง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา