โครงการ อบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล TOWARD TO DIGITAL UNIVERSITY “ONE DATA : DATA TRANSPARENCY AND COVERNANCE”

วันนี้ (15 มี.ค. 64) ผู้บริหารคณะ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ อบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล TOWARD TO DIGITAL UNIVERSITY “ONE DATA : DATA TRANSPARENCY AND COVERNANCE” ออนไลน์ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 15, 22 มีนาคม และ 3, 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา