ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษา เรื่อง การปรับแผนยุทธศาสตร์

วันนี้ (19 มี.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษา เรื่อง การปรับแผนยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา