คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (25 มี.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีระเบียบวาระ อาทิ แนวปฏิบัติการดำเนินการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 การดำเนินงานด้านวิจัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา