โครงการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมระบบควบคุมหุ่นยนต์แขนกล

วันนี้ (25 มี.ค. 64) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมระบบควบคุมหุ่นยนต์แขนกล ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีทักษะและความรู้ในการออกแบบและการเขียนโปรแกรมควบคุมซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ผู้เรียนทางด้านศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต้องเรียนรู้เพื่อประยุกต์ในภาคงานอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา