โครงการพัฒนานักศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 3)

วันนี้ (27 มี.ค 64) งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 3) ณ ห้องประชุมหงส์ทอง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา