ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะกรรมการอำนวย) ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (1 เม.ย 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะกรรมการอำนวย) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา