โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยก (Forklift Driver Training Course)

วันนี้ (5 เม.ย 64) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยก (Forklift Driver Training Course) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบอกวิธีการขับรถยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถปฏิบัติการขับรถยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา