คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ (7 เม.ย. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา