คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

วันนี้ (23 เม.ย. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 อาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา