ประชุมสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารต้นทุน การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจย และกำหนดเป้าหมายด้านวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ (12 พ.ค. 64) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานสาขาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารต้นทุน การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจย และกำหนดเป้าหมายด้านวิชาการและวิจัย โดย ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา