ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ (12 พ.ค. 64) อาจารย์บรรพจน์ มีสา รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ประกอบไปด้วย1.แนะนำกรรมการบริหารกองทุนท่านใหม่ 2.มอบทุนการศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษาประจำปีการศึกษา 25633.รายงานการเปลี่ยนแปลงบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 4.รายงานการนำฝากเงินประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์5.พิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียง คณะครุศาสตร์ 6.พิจรณาคัดเลือกผู้ให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 7. พิจารณา (ร่าง) ประกาศการให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 8.รายงานสรุปการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวยชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา