ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ (13 พ.ค.64) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมฯ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Zoom)

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา