ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ (13 พ.ค. 64) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องพระยาศรีสุนทรโวหารฯ ชั้น 1 ศาลากลางฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา