สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เมื่อวันที่ (20 พ.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา