ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม รายงานผลการดำเนินงานวิศวกรสังคมในปีการศึกษา 2563 และแถลงแผนงานกิจการนักศึกษาด้านวิศวกรสังคมที่ขับเคลื่อนโดยผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ (24 พ.ค 64) เวลา 12.45 น. อาจารย์บรรพจน์ มีสา รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม รายงานผลการดำเนินงานวิศวกรสังคมในปีการศึกษา 2563 และแถลงแผนงานกิจการนักศึกษาด้านวิศวกรสังคมที่ขับเคลื่อนโดยผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ต่อ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี Online google Meet ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา