สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID

เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID ภายใต้โครงการการสาธิตและผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และนำสเปร์ยแอลกอฮอล์ที่จัดทำขึ้นไปบริจาคให้กับหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 4 แห่ง (รพ.สต.หมู่4, รพ.สต.บ้านท่ากลอย, รพ.สต.หนองปรือกันยาง, รพ.สต.บ้านหนองประโยชน์) ของอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา