สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์จัดโครงการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 กิจกรรมเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19

เมื่อวันที่ (27 พ.ค. 64) งานบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์จัดโครงการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 กิจกรรมเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยฉีดยาฆ่าเชื้อสถานที่สำคัญ เช่น โรงเรียน วัด อบต. สถานีตำรวจ ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา