สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าลงพื้นที่ในการมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเตรียมตัวก่อน และหลังฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โควิด19

วันนี้ (28 พ.ค. 64) คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงพื้นที่ในการมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเตรียมตัวก่อน และหลังฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด19 ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนเกาะกา ทีมงาน รพ.สต. ทีม อสม. และทีมงานActor แบบเชิงรุกเคาะประตูบ้าน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการU2T เพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา