ประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย

วันนี้ (1 มิ.ย. 64) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี โดยมีคณบดี รองคณบดี ตลอดจนอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา