ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (4 พ.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา