ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมิน สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ (9 มิ.ย. 64) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมิน สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา