สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 5)

วันนี้ (11 มิ.ย. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 5) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์)

(รูปภาพเพิ่มเติม)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา