ประชุมแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร

วันนี้ (14 มิ.ย. 64) รองอธิการบดี พร้อมคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมร่วมกับคุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา นิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ประเด็น แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ระบบ ZOOM Cloud Meeting

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา