สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 6)

วันนี้ (30 มิ.ย. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 6) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา