ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ (7 ก.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ระเบียบวาระ รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3), กำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา