โครงการอบรมโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ (10-11 ก.ค 64) งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะ และยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา