คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

วันนี้ (12 ก.ค. 64) เวลา 09.30 -11.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา พร้อมอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรร ดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา