ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (14 ก.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระ อาทิ ทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564, ทุนการศึกษาพระครูปลัดรณชัย เตชปญโญ (หลวงพ่อช้าง) ประจำปีการศึกษา 2564

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา