ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ (15 ก.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวาระ อาทิ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 /2563 (ครั้งที่ 5), ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์, แผนบริหารความเสี่ยง ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระบบ ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา