ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุนสังกัด สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2

วันนี้ (19 ก.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุนสังกัด สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เปลี่ยนภาษา