ประชุมเจ้าหน้าที่คณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (19 ก.ค. 64) สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ประชุมเจ้าหน้าที่คณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด โดยจัดทำแผน WFH เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ผ่าน Application Lineรูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา