สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และทีม Actor ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 มิ.ย. 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และทีม Actor ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามกรอบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (ระยะที่ 2)

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา