สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และทีม Actor ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านท่าคาน และหมู่บ้านชมพู อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และทีม Actor ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านท่าคาน และหมู่บ้านชมพู อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามกรอบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (ระยะที่ 2)

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา