สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมออนไลน์ (Google Meet) เรื่อง “พัฒนาระบบตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)” และ”การสร้างเว็บไซต์ เพื่อเปิดร้านบนโลกออนไลน์”

วันนี้ 21 ก.ค. 64 เวลา 08.00 -16.30 น. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมออนไลน์ (Google Meet) Topic: ช่วงเช้า เรื่อง “พัฒนาระบบตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)” ช่วงบ่าย เรื่อง “การสร้างเว็บไซต์เพื่อเปิดร้านบนโลกออนไลน์” โดยมี ดร.สุธาศิณี สุศิวะ และน.ส.ดวงพร คงพิกุล เป็นวิทยากร

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา