โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องเทคนิคการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต (ครั้งที่ 1)

วันนี้ (24 ก.ค. 64) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ​จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่องเทคนิคการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต (ครั้งที่ 1) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจในเทคนิคการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ในระหว่าง 24, 31 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 7, 14 สิงหาคม 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระบบ ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา