โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องสีและเทคนิคการจับคู่สี เพื่องานออกแบบ

วันนี้ (24 ก.ค. 64) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่องสีและเทคนิคการจับคู่สี เพื่องานออกแบบ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจในเรื่องสี เทคนิคการจับคู่สี และนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการออกแบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ Google Meet

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา