โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการเคลือบผิวแม่พิมพ์เหรียญด้วยกระบวนการ PVD และการทดสอบการยึดเกาะของผิวเคลือบ

วันนี้ (25 ก.ค. 64) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการเคลือบผิวแม่พิมพ์เหรียญด้วยกระบวนการ PVD และการทดสอบการยึดเกาะของผิวเคลือบ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้รู้จักและเข้าใจในเทคโนโลยีการเคลือบผิวด้วยกระบวนการ PVD และมีความรู้ในเรื่องการทดสอบการยึดเกาะของผิวเคลือบ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระบบ ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา