โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องเทคนิคการอ่านแบบ และการสั่งงานด้วยแบบเครื่องกล งานเชื่อม และแบบท่ออุตสาหกรรม

วันนี้ (25 ก.ค. 64) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่องเทคนิคการอ่านแบบ และการสั่งงานด้วยแบบเครื่องกล งานเชื่อม และแบบท่ออุตสาหกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้รู้จักและเข้าใจในเทคนิคการอ่านแบบเครื่องกล งานเชื่อม และแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระบบ ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา