ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564

วันนี้ (30 ก.ค. 64) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา