ประชุมเพื่อรายงานการปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 (ครั้งที่ 3) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Google Meet

วันนี้ (9 ส.ค. 64) ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเพื่อรายงานการปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 (ครั้งที่ 3) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Google Meet

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา