ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

วันนี้ (20 ส.ค. 64) ผู้บริหารคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 โดยมีการซักซ้อมเกี่ยวกับการใช้งานระบบที่ใช้ในการตรวจประเมิน การวางแผนในการประสานงานกับคณะกรรมการ และ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Google Meet

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา