ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันนี้ (25 ส.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะฯ เพื่อแจ้งกรอบงบประมาณในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระบบ Google Meet

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา