ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเพื่อรายงานการปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 (ครั้งที่ 5)

วันนี้ (30 ส.ค. 64) ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเพื่อรายงานการปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 (ครั้งที่ 5) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Google Meet

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา