โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

วันนี้ (4 ก.ย. 64) อาจารย์บรรพจน์ มีสา รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา