ทุนการศึกษาจากพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชะปัญโญ)

วันนี้ (8 ก.ย. 64) เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจําปีการศีกษา 2564 พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี และอาจารย์บรรพจน์ มีสา รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องการะเกด ซึ่งทุนการศึกษาที่มีการมอบให้นักศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาจากพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชะปัญโญ) เจ้าคณะตำบลบางไผ่ และเจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ จำนวน 84 ทุน และจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 97

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา