ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2564

วันนี้ (17 ก.ย. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2564 โดยมีวาระ งบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา